Podnikanie? Prečo nie…

Iste ste si dobre zvážili, prečo chcete začať podnikať. Je potrebné vopred vedieť, že táto cesta nemusí byť vždy ľahká. S ohľadom na svoju energiu, čas i finančné prostriedky, ktoré treba takmer vždy do podnikania, aspoň na začiatku investovať. Minimálne na zalozenie sro. Proces zakladania sro nie je úplne jednoduchý, nebudeme si klamať, lepšie je to pre tých, ktorí majú nejaké to právnické vzdelanie, alebo sa vyznajú. Treba totiž vypracovať zakladajúce dokumenty, zápisnice a podať všetko potrebné buď osobne na súde alebo elektronicky. Napriek tomu, že sa dnes dá s novým občianskym preukazom vybaviť všetko potrebné pomerne rýchlo a elektronicky, ak si vybavíte potrebné prístupy a nainštalujete softvér a aplikácie, aj tak treba mať všetky dokumenty a informácie správne.

dievca zakryvajuce si tvar

Pri zakladaní sro je potrebné vedieť a mať obchodný názov spoločnosti. To už je na vás aký si zvolíte, no nesmie to byť nič, čo už existuje, najmä v danom odvetví alebo má známkou chránené duševné vlastníctvo, značku a podobne. Druhá dôležitá vec je sídlo spoločnosti, ktoré musí byť vo vašich vlastných priestoroch alebo v prenajatých so súhlasom majiteľa nehnuteľnosti.

zakladanie firmy

Budete tiež potrebovať povyberať predmet alebo viaceré predmety činnosti, ktorou sa chcete zaoberať a v čom teda chcete podnikať. Toto všetko je len nepatrný základ z toho, čo musíte vykonať. Zakladacie dokumenty sú pri sro napríklad spoločenská zmluva, ktorá upravuje to, kto sú spoločníci danej firmy, kto je konateľ, ako bude spoločnosť fungovať, hospodáriť, state o základom imaní a vkladoch spoločníkov, ako sa bude rozdeľovať zisk a iné formálne, právne náležitosti, ktorými dokument upravuje fungovanie a hospodárenie firmy. Ak si takúto zmluvu napísať neviete, samozrejme, môžete ju stiahnuť z internetu, ale kvalita je dôležitá, preto je dobré objednať si službu založenia sro u profesionálnej agentúry.

Author: